Zajęcia w trybie nauczania na odległość

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się zapytaniami przypominamy, że kwestie formalno-organizacyjne dotyczące prowadzenia/uruchamiania zajęć na odległość reguluje odpowiedni KOMUNIKAT znajdujący się pod adresem: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2014/ko_prorekt_2_2014.pdf Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają przedstawiciele Rady ds. nauczania na odległość: Przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych…