Czym jest e-learning?

Zrozumienie terminu E-learning jest proste. Innymi słowy jest to uczenie się z wykorzystaniem technologii elektronicznych umożliwiających nam dostęp do programów edukacyjnych poza miejscem w tradycyjnej klasie . W większości przypadków odnosi się do przedmiotów, kursów, studiów występujących całkowicie online .

Na wiele sposobów można opisać kształcenie, które jest dostarczane przez internet, od kształcenia na odległość, do skomputeryzowanego kształcenia, po kształcenie Online, naukę przez internet itp. E-learning definiujemy jako kursy, dostarczane za pośrednictwem internetu poza salę wykładową z tradycyjnie prowadzącym zajęcia profesorem. Nie jest to jedyny sposób dostarczania materiału dydaktycznego, jak to miało miejsce wcześniej przy pomocy DVD, CD-ROM-u bądź z wykorzystaniem kanału telewizyjnego. Jest to całkowicie interaktywny sposób komunikowania się nauczycieli, wykładowców ze studentami.Czasami są materiały przekazywane na żywo, gdzie przykładowo można podnieść „wirtualnie” rękę, czasem jest to wykład nagrany wcześniej. Ale zawsze jest możliwość komunikowania się / interakcji z prowadzącym zajęcia w celu np. weryfikacji testów, zadań bądź innych wymaganych aktywności.