mgr Radosław Karliński

e-mail: admince@ue.wroc.pl

Centrum Informatyki – Dział Programowania Systemów Użytkowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Budynek Z, pokój 216
tel. 71 36-80-502

 

Kontakt_metodyczny

Przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych
Przedstawiciel Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Przedstawiciel Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Przedstawiciel Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów

 


W sprawach innych związanych z nauczaniem na odległość proszę kontaktować się z: