Uczelniana platforma Edukacyjna E-portal umożliwia realizację zajęć w trzech aspektach:

  • kursów tradycyjnych, wspomaganych przez materiały i narzędzia e-learningowe,
  • kursów komplementarnych (mieszanych), składających się z części prowadzonej tradycyjnymi metodami nauczania oraz z części w pełni e-learningowej,
  • pełnych kursów e-learningowych.

Kursy komplementarne (mieszane) oraz pełne kursy e-learningowe wymagają wypełnienia dodatkowo formularza zgłoszeniowego w formacie pliku Word pakietu MS Office. (Formularz Zgłoszeniowy)

Tak wypełniony formularz należy odesłać na adres administratora E-portalu. Dalej jest on przekazywany do Rady ds. Nauczania na Odległość, która zajmuje się akceptacją wniosków o uruchomienie kursów. Dopiero po jej akceptacji kurs jest możliwy do udostępnienia odbiorcom kursu.

Wszelkie terminy składania wniosków są podawane na bieżąco w aktualnościach.


Każdy z wyżej wymienionych nowo zgłaszanych kursów wymaga wypełnienia formularza bezpośrednio na E-portalu. Oczywiście przed wypełnieniem formularza należy zalogować się na swoje indywidualne konto. Zgłoszenie nowego kursu:

KROK 1

zglaszanie1

KROK 2

zglaszanie2

KROK 3

zglaszanie3

PEŁNA NAZWA:
Proszę wpisywać nazwę zgodną z planem zajęć, wymagane podczas procesu weryfikacji kursu.

KRÓTKA NAZWA KURSU:
Obecnie jest to Skrót w postaci:

Przykład:
Kurs podstawowy – nazwa skrócona z planu zajęć KP
Kurs przeznaczony dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia pierwszy rok
semestr letni
MS2-KP-14L

L – studia pierwszego stopnia
M – studia drugiego stopnia
D – studia trzeciego stopnia
S – stacjonarne
N – niestacjonarne
KP – nazwa skrócona z planu zajęć
14 – końcówka aktualnego roku kalendarzowego
L – semestr letni
Z – semestr zimowy

W przyszłości nazwa skrócona będzie odpowiadała nazwie skróconej z planu zajęć w pełnym wymiarze.

STRESZCZENIE:
Streszczenie kursu jest to krótka informacja dla potencjalnych uczestników kursu, czego dokładnie będzie on dotyczył i do kogo jest skierowany. Widoczne podczas przeglądania kursów w widoku wszystkich kursów z katedry.

KURS POTRZEBNY JEST MI DO…
Tu należy opisać, do kogo skierowany jest ten kurs czyli dokładne informacje dotyczące odbiorców: rodzaj, typ, rok studiów, przewidywany semestr realizacji kursu.