Standard metodyczny kursów e-learningowych, oraz kusów mieszanych wyznacza Standard metodyczny prowadzenia przedmiotu stanowi on załącznik do Regulaminu Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu).

Harmonogram uruchamiania zajęć na odległość.

Rada ds. Nauczania na Odległość zajmuje się:

  • kształtowaniem założeń uczelnianej strategii Nauczania na Odległość,
  • współpracą z wydziałami przy opracowywaniu oferty dydaktycznej w zakresie zajęć prowadzonych w trybie nauczania na odległość,
  • opiniowaniem przepisów i standardów uczelnianych dot. nauczania na odległość,
  • opiniowaniem wniosków o nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne uzyskane z wykorzystaniem nauczania w trybie e-learningu.

Członkowie Rady ds. Nauczania na Odległość:

Pełnomocnik rektora ds. nauczania na odległość – Przewodniczący Rady

        prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet

Prorektor ds. Dydaktyki

prof. dr hab. inż. Edmund Cibis    
Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska    
Przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych
dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE    
Przedstawiciel Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
dr inż. Janusz Stanisławski 
Przedstawiciel Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
dr Anna Baraniecka
Przedstawiciel Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
dr Arkadiusz Wierzbic
Przedstawiciel Samorządu Studentów
Agnieszka Beck
Przedstawiciel Samorządu Studentów
Jakub Skowroński