Przed rozpoczęciem pracy na E-portalu, proszę się zapoznać z Regulaminem Uczelnianej Platformy Edukacyjnej

Korzystanie z E-portalu wymaga posiadania indywidualnego konta użytkownika, które podczas pierwszego logowania jest autoryzowane przy pomocy poczty uczelnianej.

Jeżeli ktoś z Państwa nie korzystał jeszcze z uczelnianej poczty proszę o kontakt:
Henryk Milaszkiewicz
e-mail: henryk.milaszkiewicz@ue.wroc.pl
Budynek A1, pok. 224
Tel.: 71 36 80 485

Każdy pracownik obligatoryjnie posiada pracowniczą skrzynkę pocztową. Podobnie jest z doktorantami.