KROK 1

krok1

KROK 2

krok2

KROK 3

krok3

W tym miejscu należy wpisać numer przygotowanego wcześniej albumu. Po czym należy kliknąć przycisk „wyszukaj”. System weryfikuje posiadane informacje i wysyła maila na twoją uczelnianą skrzynkę pocztową,

KROK 4

Zaloguj się do poczty studenckiej: https://portal.office.com

Odczytaj maila wygenerowanego automatycznie przez E-portal. Nie należy na niego odpowiadać.

Mail ten umożliwia jedynie potwierdzenie twojej tożsamości, klikając na załączonego linka, zostajesz przekierowany z powrotem na platformę, gdzie po naciśnięciu przycisku „generuj”, wysyłamy do ciebie kolejnego maila z możliwością ustalenia hasła.

Po odczytaniu ostatniej wiadomości, należy zalogować do systemu i zmienić wygenerowane hasło na swoje własne, korzystając z podstawowych zasad bezpieczeństwa, czyli:

  • Hasło powinno posiadać minimum 8 znaków w tym:
    • Min. 1 Wielką literę
    • Min. 1 Cyfrę
    • Min. 1 Znak specjalny, przykładowo: !, @, #, $, % ….