Korzystanie z E-portalu wymaga posiadania indywidualnego konta użytkownika, które podczas logowania jest autoryzowane przy pomocy poczty studenckiej.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze aktywnego konta pocztowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu należy je aktywować korzystając ze strony: https://portal.office.com bądź wysłać maila z prośbą o aktywację konta, podając wszystkie dane umożliwiające Państwa identyfikację do Administratorów poczty na adres: smail@ue.wroc.pl

Możliwy jest również kontakt osobisty:
Pan Henryk Milaszkiewicz
Budynek A1 pokój 224
Tel: 71 36 80 485